Tjänster / Applikationer

Fasadfogning

Vi utför fogning i nybyggnation, renoveringar, glasfasader, glaspartier, stenfasader, betongelement m.m.

Våtrumsfogning

För applikation i våtrum är det viktigt med precision och att använda produkter med högsta kvalitet.

Brandfogning

Vi har bra erfarenhet när det gäller fogning där brandsäkerhet och höga temperaturer är en faktor.

Estetisk fogning

Vi lägger alltid stor tygnd på estetik vid alla våra fogarbeten.

Specialfogar

Där fogar ställer höga krav på material och teknisk utförande. Vi utbildar personalen ständigt.

Mjukfogning

Är fogning som kräver stor rörelseförmåga och höga belastningar. Vi använder fogmassor som silikon, ms-polymer, poluyuretan och akryl.

Tätningar

Vi utför all sorts tätning med mjuk fogmassa. Med prioritering på tätheten.

Golvfogning

Fogning som ställer höga krav på tung belastning,slitage och tålig mot kemikalier.

Omfogning

Vi skär bort den gamla dåliga, fula, otäta fogen och sedan fogar vi med en ny och bättre fogmassa.

Konsultering

Vi hjälper till att välja rätt material till rätt ändamål. Vi utbildar och utvecklar. Analyser av olika fogmassor. Vi använder även ir-kamera för att få bästa resultat.

Fogbesiktningar

Kontroll av gammal och ny fog. Olika material och fästytor.