STOCKHOLMSMÄSSAN - Rica Talk Hotel (2005-2006)

dubbel fasad fogning in- och utvändigt golvfogning stenfogning