STOCKHOLM - Norra länken (2011-2013)

barriärer dillfogar fogning betongelement