STOCKHOLM - Nacka Centrum (2008)

butiksglas fogning glasfasader glasentréer glasväggar in- och utvändigt