STOCKHOLM - Kv.Lyckan (2005)

dubbel fasad fogning in- och utvändigt